Κούρα με άργιλο για να βρείτε την Υγεία...

ΑΡΓΙΛΟΣ Πριν απ’ όλα πρέπει να γνωρίζετε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον Άργιλο εξωτερικά και εσωτερικά. Ορισμένες προφυλάξεις πρέπει οπωσδήποτε να τηρηθούν Τρεις εβδομάδες πριν…