Σύνδρομο Raynaud

Σύνδρομο Raynaud

Περίπτωση συστηματικής σκληροδερμίας. Κλινική μελέτη 1. Το συστηματικό σκληρόδερμα είναι μια διαδεδομένη κατάσταση των αρτηριδίων, των μικρο-αγγείων και του συνδετικού ιστού. Χαρακτηρίζεται από ίνωση και…