Πελματιαία Απονευρωσίτιδα (Άκανθα φτέρνας)

Πελματιαία απονευρωσίτιδα είναι η φλεγμονή της πελματιαίας απονεύρωσης (το κομμάτι του συνδετικού ιστού το οποίο διαμορφώνει την καμάρα του πέλματος ). Παρουσιάζεται με οξύ πόνο…